Skip to content

मलिक मोहम्मद जायसी

मलिक मोहम्मद जायसी

स्तुति-खंड   सुमिरौं आदि एक करतारू । जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू ॥ कीन्हेसि प्रथम जोति परकासू । कीन्हेसि तेहि पिरीत कैलासू ॥ कीन्हेसि अगिनि,… Read More »मलिक मोहम्मद जायसी