आशुतोष द्विवेदी

आशुतोष द्विवेदी की रचनाएँ

सरस्वती-वंदना कमलासना, हे सौम्यरूपा, रुचिर-वीणा-वादिनी । माला-स्फटिक-शुभ-शोभिता, परमेश्वरी, आल्हादिनी । केकी-विहारिणि, हंस-वाहिनि, हस्त-पुस्तक-धारिणी । नत शीष बार अनेक, मातु सरस्वती,…

7 months ago