Skip to content

कुम्भनदास

कुम्भनदास की रचनाएँ

भक्तन को कहा सीकरी सों काम  भक्तन को कहा सीकरी सों काम। आवत जात पन्हैया टूटी बिसरि गये हरि नाम॥ जाको मुख देखे अघ लागै… Read More »कुम्भनदास की रचनाएँ